Základní systémové informace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace >

Základní systémové informace

Modul Grafické zpracování klasifikace je součástí projektu BAKALÁŘI spustitelný jako samostatný program. Využívá data generovaná modulem Evidence.

Soubory

program

Grklas.exe - vlastní program uložený v adresáři EVID (hlavním adresáři evidence)

další soubory jsou uloženy v adresáři WINDOWS\ a slouží k obsluze grafů, k obsluze paměti a souborů FoxPro

GSW32.EXE

GSWDLL32.DLL

GSWAG32.DLL

GSPROP32.DLL

GSWAPI32.FLL

GRAPHS32.OCX

MFCANS32.DLL

OC30.DLL

DELPHIMM.DLL

BKMSG32.DLL

BAKVSTUP.DLL

SDE32.DLL

SDECDX32.DLL

data

všechna data jsou uložena v adresáři EVID\GRKLAS a pro správné chování programu musí být přítomny všechny níže uvedené soubory:

DOTAZY.GZK - soubor s dotazy

GRAFY.GSP - soubor se šablonami grafů

SESTAVY.GZK -  soubor se sestavami

SESTAVY.GSP - přídavný soubor k sestavám

SPEEDGR.GSP - pomocný soubor

V tomto adresáři jsou také přítomny adresáře, ve kterých jsou uložena data generovaná z modulu Evidence s vlastními informacemi o klasifikaci. Data se generují v modulu Evidence v nabídce Správce. Názvy adresářů mají tvar XXYY_Z (př. 1.pololetí šk. roku 2012/2013 odpovídá adresáři 1213_1, 2.pololetí šk. roku 2012/2013 odpovídá adresář 1213_2). Program hledá adresář s nejčerstvějším pololetím a v něm tyto soubory s generovanými daty:

ZACI.TXT

TRIDY.TXT

NAZVY_PR.TXT

STUP_HOD.TXT

UVAZKY.TXT

Grafický server

Pro správný chod modulu  musí být v systému WINDOWS zaregistrován program pro zobrazování a tisk grafů. Modul používá komerční program Graphic Server 5.10, který je součástí instalace systému BAKALÁŘI. Potřebné soubory jsou uvedeny výše. Navíc je třeba zaregistrovat tento server v registrech WINDOWS. Při správném instalování systému Bakaláři se server zaregistruje automaticky.

 

Poznámka: Důležité je si uvědomit, že tento grafický server používá velké množství systémových prostředků a proto není vhodné zároveň s tímto modulem Grafického zpracování klasifikace spouštět příliš mnoho jiných programů. K práci s modulem (po vygenerování dat) nepotřebujete mít spuštěn ani modul Evidence.