Aktivní pololetí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Aktivní pololetí

Aktivní pololetí je pololetí školního roku, ke kterému jsou vztažena všechna data klasifikace. Lze pracovat vždy pouze s jedním aktivním obdobím. Dané období (pololetí) se vybírá v okně Parametry. Při spuštění program zkontroluje, zda od posledního spuštění došlo ke změně nejnovějšího pololetí a pokud ano, provede aktualizaci ostatních dat. Při spuštění se také program vždy dotáže, zda chcete pracovat s nejnovějšími daty v nejnovějším pololetí (to v případě, pokud při posledním spuštění došlo ke změněn aktivního pololetí na starší).