Parametry tisku grafu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Parametry tisku grafu

Z tohoto okna můžete vytisknou samostatný graf, který je zobrazen v pomocném okně.

Graf může být vytisknut barevně nebo černobíle. Pokud se má graf tisknout černobíle, všechny barevné plochy budou vyšrafovány tak, aby dvě sousední plochy nesplývaly. Barva pozadí se automaticky nastaví na bílou.

Tisknout můžeme buď na výšku nebo na šířku papíru. Další nastavení tisku můžeme změnit při stiskem tlačítka rozvržení stránky.

Můžeme také tisknout rámeček kolem grafu.

Graf se vytiskne v takové velikosti a poměru, jako bylo pomocné okno. Můžeme ale zvolit, že se graf má zvětšit tak, aby zabral celou stránku

Vlastnosti tiskárny nastavíme po stisku tlačítka tiskárna.