Příklad výpočtu mezer mezi grafy v tiskové sestavě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů > Parametry tisku sestavy >

Příklad výpočtu mezer mezi grafy v tiskové sestavě

V parametrech tisku jsou tyto údaje:

 

 

Snímky na stránce - vedle sebe

3

 

Mezery mezi snímky (%) - horizontální  

10

 

levý okraj (%)        

5

 

pravý okraj (%)

5

Mezi třemi snímky jsou dvě mezery o 10%, čili celkově na mezery padne 2 x 10 + 5 + 5 %, tedy 30% celkové šířky papíru. Zbylých 70% se vydělí třemi a to je skutečná šířka jednoho snímku v sestavě.

 

 

Snímky na stránce - pod sebou

5

 

Mezery mezi snímky (%) - vertikální  

10

 

horní okraj (%)        

5

 

dolní okraj (%)

5


horní mezera pro nadpis (%)

15

Mezi pěti snímky jsou čtyři mezery o 10%, čili celkově na mezery padne 4 x 10 + 5 + 5 + 15 %, tedy 65% celkové výšky papíru. Zbylých 35% se vydělí pěti a to je skutečná výška jednoho snímku v sestavě.