Parametry tisku sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Parametry tisku sestavy

V tomto okně nastavujeme parametry důležité pro tisk sekvenční sestavy. Nastavujeme kolik grafů tisknout na jednu stránku, jakou použít orientaci papíru atd. Vizuální pomůckou je okno vlevo, ve kterém se zobrazuje schéma papíru, na kterém můžeme získat základní představu o tom, jak bude tisk grafů vypadat.

 

Papír - zvolíme, zda se grafy sestavy mají tisknout na výšku nebo na šířku papíru. Je vždy použit formát A4.

Snímky na stránce - ve dvou editačních polích zvolíme, kolik grafů se má tisknou vedle sebe a kolik pod sebou. Níže vpravo je pak uveden celkový počet grafů, které se na stránce vytisknou. Dále nastavíme procentuální velikost mezer mezi grafy, a to jak horizontálně, tak vertikálně. Čím větší jsou mezery, tím menší jsou grafy. Procenta jsou vztažena k celkové velikosti papíru, takže například pro horizontální mezery musíme přičíst i procentuální velikost pravého a levého okraje. Příklad.

Nadpis - na každé stránce sestavy může být zobrazen nějaký pevný text, jako nadpis. Text vepíšeme do editačního pole. Tlačítkem vpravo můžeme změnit font, kterým se nadpis vypíše a podobně jako u grafů, určíme procentuální velikost mezery vyhrazené na horní části stránky, do které se nadpis vypíše. Poslední volba určuje, zda se nadpis zobrazí pouze na první stránce sestavy nebo na všech stránkách sestavy.

Tisk grafů - určuje, jak bude každý jednotlivý graf vypadat. Buď se graf vytiskne ve svých barvách nebo černobíle. V případě černobílého tisku se barevné plochy automaticky vyšrafují různými vzorky tak, aby plochy vedle sebe nesplývaly. Můžete také zvolit možnost zobrazit kolem každého grafu tenký rámeček.

Okraje - procentuálně se určí velikost všech čtyřech okrajů papíru.

 

Poznámka: Při tisku samostatného grafu lze nastavit pouze Okraje, Tisk grafů a Papír.