Vyhodnocování dotazů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Vyhodnocování dotazů

Dotaz se vyhodnocuje (nebo jiným termínem - spouští) třemi způsoby:

samostatně ze správce dotazů

jako součást slide, při vyhodnocování sestavy

Rychlých náhledech

 

Vyhodnocování dotazu má tři fáze:

pokud má dotaz nějaké volitelné části, je nejdříve spuštěn dialog - volitelné části dotazu, ve kterém uživatel zadá nebo upraví tyto části. Těmi může být: výběr žáků nebo tříd, dále u některých dotazů výběr předmětů a také období. Během zadávání těchto volitelných částí, lze vybrané hodnoty přednastavit pro další použití tohoto dotazu, to znamená, že se tyto hodnoty objeví vždy při dalším zobrazení tohoto dialogu.

po zadání všech potřebných informací (pokud dotaz neobsahuje volitelné části, tak rovnou) se spustí vlastní vyhodnocení dotazu. Z aktuálních dat klasifikace se vyberou potřebné údaje a uloží se do tabulky, která může mít až tři rozměry, podle typu dotazu.

pak je vytvořen nadpis, který se použije jako nadpis grafu při zobrazení této tabulky.

 

Po těchto třech krocích je vytvořená tabulka předána k dalšímu zpracování podle místa vyvolání tohoto vyhodnocení. Pokud byl dotaz spuštěn ze Správce dotazů, objeví se malé okno, které umožňuje opakované zobrazování výsledku dotazu s různým nastavením (např. různým  dělením (viz. slide)). Pokud je dotaz spuštěn při provádění sestavy, zobrazovaný graf (nebo grafy) se zařadí do posloupnosti grafů v sestavě.

 

Při zobrazování je třeba si uvědomit, že výsledkem dotazu nemusí být pouze jeden graf, ale podle nastavení i více grafů, kde je v každém grafu zobrazena pouze část výsledku dotazu.