Slide

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Slide

Slide (čti: slajd) je základním stavebním kamenem tvorby sekvenčních sestav. Sestava je tvořena posloupností slidů. Slide v sobě zahrnuje dotaz na nějaké informace z klasifikace a také graf, ve kterém se mají data zobrazit. Při spuštění sestavy se postupně s každým slidem provádí následující akce:

Vyhodnotí se dotaz.

Výsledek dotazu se upraví podle doplňkových informací, také obsažených ve slidu.

Upravený výsledek dotazu se zobrazí v grafu, a to buď najednou, nebo v několika grafech za sebou, podle dalších informací ze slidu.

Více informací o struktuře slidu