Sestava

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Sestava

Sestava je posloupnost několika slidů. Umožňuje zobrazovat více než jeden dotaz najednou. Po spuštění sestavy se vyhodnotí všechny dotazy a výsledky v grafech se pak podle nastavení zobrazí buď postupně za sebou na obrazovce, nebo se vytisknou na tiskárně. Lze tisknout několik grafů na jedné stránce a celou stránku opatřit nadpisem. Celou posloupnost grafů, generovaných sestavou, lze průběžně ukládat na disk a pak upravovat jeden graf po druhém.