Struktura slidu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Sekvenční sestavy > Průvodce tvorbou slidu >

Struktura slidu

Slide je základním stavebním kamenem všech sestav. Skládá se z těchto částí:

Přehled částí slidu

název

dotaz - byl zkopírován ze správce dotazů. Jde ale o skutečnou kopii, ne pouze odkaz do seznamu ve správci dotazů. To znamená, že když původní dotaz ve správci dotazů nějakým způsobem změníte, na této kopii ve slidu se to nijak neprojeví.

graf - byl zkopírován ze správce grafů a platí o něm to, co o dotazu. Jakákoliv změna původního grafu se na tomto grafu neprojeví.

způsob dělení výsledku - obecně platí, že výsledek dotazu se zobrazí v grafu. Mohou ale nastat situace, kdy v jednom grafu nelze najednou zobrazit celý výsledek grafu. V grafu lze totiž zobrazit data z maximálně dvourozměrné tabulky. Ve většině případech je výsledkem dotazu dvourozměrná tabulka - např. pro dotaz Průměrný prospěch pro třídy ... za průběh celého studia je výsledkem tabulka, která má sloupce představující jednotlivá pololetí průběhu studia a řádky představující jednotlivé třídy. Ale například pro dotaz Počet jednotlivých známek pro žáky ... za průběh celého studia vznikne jako výsledek třírozměrná tabulka. Jeden rozměr představuje jednotlivé žáky, druhý rozměr představuje jednotlivá pololetí průběhu studia a třetí rozměr představuje počet známek (počet jedniček, dvojek atd.).  Takovou tabulku najednou nelze přenést do grafu a je proto nutné přenášet ji do grafu postupně po částech. Lze si to představit tak, že třírozměrnou tabulku, která vlastně vypadá jako kvádr, “rozřežeme” na dvourozměrné plátky. Tak nám vznikne několik dvourozměrných tabulek, které už lze bez problémů zobrazit v grafu. Jelikož existují tři možnosti “rozřezání” třírozměrné tabulky, uživatel může touto částí slidu určit, jaká možnost se zvolí.

rozdělení dvourozměrné tabulky - i v případě, kdy výsledkem je pouze dvourozměrná tabulka, lze ji ještě rozdělit na jednotlivé sloupce nebo řádky a ty zobrazit v grafech postupně. To je výhodné tehdy, chceme-li použít třídění. Nemá smysl použít třídění na celou tabulku. Setřídit jednotlivé sloupce a řádky už smysl má. Například výsledkem dotazu Průměrný prospěch pro třídy ... za průběh studia je tabulka, která má řádky představující jednotlivé třídy a sloupce jednotlivá pololetí. Pokud zvolíme rozdělení podle sloupců a třídění vzestupně, zobrazí se za sebou tolik grafů, kolik je ukončených pololetí pro nejstarší vybranou třídu, a v každém grafu budou vybrané třídy setříděny podle průměrného prospěchu dosaženého v jednotlivých pololetích. Je důležité si ale uvědomit, že tato dvě uvedená dělení se navzájem vylučují a nelze je aplikovat najednou. Buď je výsledkem dotazu třírozměrná tabulka, a pak se rozdělí na několik dvourozměrných tabulek, které se dále zobrazí, nebo je výsledkem dvourozměrná tabulka a ta se rozdělí na sloupce nebo řádky.

třídění - jak už bylo popsáno, lze ho použít pouze na jednotlivé sloupce nebo řádky, pokud je povoleno dělení tabulky.

prohození X a Y - toto se také použije pouze na dvourozměrné tabulky. Tato volba prohodí sloupce za řádky a obráceně. To může někdy vést k lepšímu vizuálnímu vnímání výsledku dotazu zobrazeného v grafu.

 

Mezi další části slidu patří tzv. doplňkové akce, které ještě dále nějakým způsobem upravují výsledek dotazu před jeho zobrazením v grafu:

eliminovat nulové hodnoty - pokud nechceme zobrazovat nuly, což je někdy velice potřebné, můžete si vybrat ze dvou možností, jak to udělat. Zaprvé můžete z výsledné tabulky zrušit nulové řádky a sloupce - to znamená ty, které neobsahují nic jiného, než nulové hodnoty. Například v dotazu Celkový prospěch (počty) pro třídy ...za aktuální pololetí velice často mají všechny vybrané třídy ve sloupci neprospěl nebo neklasifikován nulu. Pokud tomu tak je, touto volbou se celý sloupec zruší. Tato volba se projeví pouze v případě, že výsledkem dotazu je maximálně dvourozměrná tabulka. Druhá možnost je zrušit přímo nulové hodnoty. To se může využít také ve výše uvedeném dotazu v případě, že výsledek zobrazujete v koláčovém grafu a nulové počty chcete ignorovat. Tato volba se pochopitelně projeví pouze, je-li výsledek rozdělován na sloupce nebo řádky dvourozměrné tabulky.

nadpis - lze zvolit způsob zobrazení nadpisu, přesněji, která část nadpisu se má zobrazit. Při vyhodnocení dotazu se také postupně vyhodnocuje i nadpis grafu, který se dále rozšiřuje, když je výsledek dále rozdělován. Nadpis pak může být dosti dlouhý, například Celkový prospěch - 2.pololetí 2012/2013 - 4A. Tato volba umožňuje zobrazovat pouze některé části dotazu (každá část je oddělena pomlčkou).