Průvodce tvorbou slidu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Sekvenční sestavy >

Průvodce tvorbou slidu

viz také

Nejprve vyberte dotaz, který chcete zařadit do slidu:

Objeví se seznam s vytvořenými dotazy, ve kterém si jeden z nich vybereme a ten označíme. Dotaz se dále spustí a vyhodnotí. Obsahuje-li nějaké otázky, objeví se okno, ve kterém doplníme další informace o dotazu.

Možnosti úpravy výsledku dotazu ...

Pokud se námi vybraný dotaz nedá najednou zobrazit v jednom grafu, dále vybereme, podle jakého kritéria se má dotaz do více grafů rozdělit. K tomu slouží horní seznam na této stránce průvodce. Seznam může být prázdný, pokud není třeba dotaz dělit.

Pokud sice lze dotaz bez problémů zobrazit najednou v jednom grafu, můžeme přesto dále zvolit, zda ho chceme zobrazit najednou, nebo po menších částech - sloupcích nebo řádcích. Tyto malé části lze dále setřídit.

Tabulku - výsledek dotazu - lze také obrátit, tzn, zaměnit X <->Y.

Zde můžete zvolit různé doplňkové akce, které nějak upravují výsledek

Můžeme zvolit tyto doplňkové akce:

eliminovat nulové hodnoty

úprava nadpisu

K bližšímu vysvětlení těchto i předchozích vlastností přejděte na nápovědu Struktura slidu.

Nyní vyberte druh grafu, na kterém chcete zobrazovat data:

Ze seznamu s grafy ze Správce grafů vybereme ten graf, na kterém chceme právě zadaný dotaz zobrazit. Po stisku levého tlačítko myši nad vybraným grafem zpřístupníme tlačítko Dále.

Hotovo !!!

Nyní je slide zadán a můžeme mu přiřadit nějaký vhodný název.

 

Viz také

struktura slidu