Správce grafů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu >

Správce grafů

Na této záložce jsou udržovány šablony grafů používaných v sestavách. Podle nastavení v Parametrech jsou tyto grafy zobrazeny v jedné řadě nebo v několika sloupcích. V parametrech můžete také nastavit velikost zobrazení těchto grafů (nemá vliv na vlastní použití grafů v dotazech a sestavách, použije se pouze v tomto seznamu a dále např. ve výběru grafů pro zobrazení slidu).

Výběr grafů pro další akce se provádí stiskem levého tlačítka myši nad grafem. Jedním stisknutím se graf vybere, druhým se označí jako nevybraný. Lze vybrat více než jeden graf, ale ne méně než jeden.

Význam jednotlivých tlačítek:

  Vytvoří nový graf se základním nastavením vlastností a uloží ho na konec seznamu šablon. Ke změně vlastností pokračujeme editací grafu.

  Spustí editaci grafu, kde můžeme změnit vlastnosti grafu. Přestože můžeme měnit i data uložená (a zobrazená) v grafu, jde pouze o informativní zobrazení, protože skutečná data z klasifikace se naplní až po vyhodnocení nějakého dotazu. Pokud ale například chceme připravit jinou barevnou sadu pro sloupcové grafy (jiné barvy sloupců), můžeme tak učinit, když vytvoříme dostatečný počet dat a těm změníme barvy. Při návrhu šablony grafu lze využít i hlavního titulku. Přestože se text titulku vytvoří při zobrazování výsledku grafu, lze ho zde použít např. pro informaci, k jakému typu dotazu se daný graf hodí.

  Smaže vybraný graf ze seznamu zobrazených šablon grafů.

  Kopíruje vybraný graf, to znamená, že vytvoří přesnou kopii vybraného grafu a zařadí ho na konec seznamu. Spuštěním editace můžete kopii upravit. Takto lze výhodně vytvořit několik šablon, které se od sebe liší jen velmi málo.

 Umožní změnu pořadí grafu v seznamu.

  Uloží seznam grafů na disk. Při dlouhé práci s grafy se vyplatí občas výsledek uložit, aby při nepředvídatelných okolnostech (zhroucení systému, výpadek proudu apod.) nedošlo k příliš velkým ztrátám vaší práce. Samozřejmě při ukončení celého programu, pokud došlo ke změnám v listě grafů, je uživatel dotázán, zda chce grafy (podobně i sestavy a dotazy) uložit.