Parametry systému

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace >

  Parametry systému

V hlavní nabídce zvolíme = a Parametry systému.

Systém

zobrazovat  dialog čekání - při vyhodnocování dotazu a při ukládání a načítání dat se objevuje malé okno, ve kterém se zobrazuje procentuální část vykonané práce programu. Někdy, například při vyhodnocování sestavy s velkým počtem slidů nebo v listě Rychlé náhledy, působí toto okno rušivě. Touto volbou lze určit zda se má, nebo nemá zobrazovat.

viditelná spodní lišta - nejspodnější část okna aplikace obsahuje informaci o aktivním pololetí, ze kterého se čerpají data pro dotazy, a dále pro list Rychlé náhledy informaci o počtu grafů uložených v tiskové sestavě.

Font pro seznamy - tímto velkým tlačítkem změníme font pro zobrazování položek v seznamech Správce dotazůSekvenčních sestav. Po stisku tlačítka se objeví dialog pro změnu fontu.

změna aktivního pololetí - vlevo od tohoto tlačítka je zobrazeno aktivní pololetí. Po tisku tlačítka se zobrazí dialog se seznamem všech dostupných období, mezi kterými se můžeme přepínat. Po vybrání jiného pololetí se načtou příslušná data klasifikace a uživatel je vybídnut, zda chce změnit i názvy dotazů podle názvů nového pololetí. Informace o tom, s jakým aktivním pololetím se pracovalo, zůstává zachována i po skončení programu a při dalším spuštění je uživatel dotázán, zda chce dále pracovat s obdobím, které není nejnovější.

Rychlé náhledy

počet šablon grafů pro rychlou změnu - určuje počet tlačítek pro šablony, které se zobrazují vpravo vedle grafu v okně Rychlé náhledy. Tlačítka slouží na rychlou změnu vlastností grafu, který zobrazuje informace o klasifikaci.

Správce grafů

Zobrazení grafů - seznam grafů lze zobrazovat v jedné vodorovné řadě nebo v několika sloupcích, podle toho, co je uživateli příjemnější při práci. Při volbě zobrazení ve sloupcích můžete zadat počet sloupců.

Velikost grafů - tato velikost se použije pro grafy uložené ve správci grafů a opět slouží jen pro lepší vzhled šablon grafů ve správci. Je také dobré si uvědomit, že čím víc bude grafů ve správci a čím budou grafy větší, tím více se odčerpá systémových a grafických prostředků z Windows, což může někdy způsobit pomalý chod aplikace, v horším případě zhroucení. Je proto dobré obě věci (počet šablon a jejich velikost) uchovávat ve vyváženém stavu, který sami uznáte za vhodný.

Správce sestav

zobrazovat podrobné informace o vybrané sestavě - skryje nebo zobrazí dolní panel v seznamu sestav, kde se zobrazují podrobnější informace o první vybrané sestavě. Nejsou to ale ovšem všechny dostupné informace o vlastnostech sestavy. Pokud chceme komplexní přehled, popřípadě nějakou vlastnost změnit stiskneme tlačítko editace sestavy.