Struktura práce s modulem

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace >

Struktura práce s modulem

Nejjednodušší cesta k rychlému získání informací o klasifikaci žáků je v okně Rychlé náhledy.

Celý modul na vytváření a uchovávání sestav informací o klasifikaci je rozdělen do několika částí. Uživatel při své práci prochází jednotlivými částmi, které mu pomáhají získat takový výsledek po informační i grafické stránce, jaký požaduje. Na níže uvedeném obrázku je zobrazena základní struktura práce s modulem:

Sestava se skládá z posloupností několika slidů

Slide se skládá z jednoho dotazu, jednoho grafu a dalších informací potřebných k zobrazení dotazu v určeném grafu

Dotaz obsahuje informace o tom, jaká data z klasifikace se mají získat

 

Z obrázku je zřejmé, že k vytvoření nějaké sestavy je zapotřebí vytvořit slidy, a k vytvoření slidů je zapotřebí nejprve vytvořit potřebné dotazy a grafy.

 

Hlavní okno modulu je rozděleno na několik záložek:

Rychlé náhledy

Sekvenční sestavy

Správce dotazů

Správce grafů