Struktura dotazu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Správce dotazů > Průvodce tvorbou dotazu >

Struktura dotazu

Dotaz v sobě zahrnuje všechny potřebné informace o tom, jak získat požadovaná data ze Evidence systému Bakaláři.

Přehled částí dotazu

pro získávání dat

V této verzi lze získávat pomocí dotazu jen informace o žácích a třídách. Ostatní informace lze získat pouze ze záložky Rychlé náhledy.

o kom - nese informace, o kom získat informace. Možnosti jsou: žáci nebo třídy. Pro žáky je pak přítomen seznam vybraných žáků. Pro třídy je pak přítomen seznam vybraných tříd a seznam vybraných ročníků. Vždy jen jeden seznam není prázdný, to znamená, že dotaz získává informace buď pro libovolně vybrané třídy, nebo vždy pro celé ročníky tříd.

o čem - nese informace o tom, jaký druh informací se má zjistit: zde je několik možností společných pro třídy i žáky, některé však jen pro jednu skupinu.

známky - jen pro žáky, pro vybrané žáky a vybrané předměty vrátí konkrétní známky z těchto předmětů.

průměr známek - pro vybrané předměty vytvoří průměr. Pro žáky to provede tak, že pro každého žáka provede průměr z vybraných předmětů (např. průměr z Ma a Fy). Pro třídy to provede tak, že pro každý předmět vytvoří průměr z tohoto předmětu přes všechny žáky ve třídě, kteří mají daný předmět zapsaný.

počet známek - jen pro žáky, z vybraných předmětů u každého žáky zjistí, kolik získal jedniček, dvojek, trojek atd.

průměrný prospěch - pro každého žáka vrátí celkový průměrný prospěch, pro třídu průměr z průměrných prospěchů žáků ve třídě.

celkový prospěch (počty) - pouze pro třídy, vrátí, kolik měla každá třída vyznamenání, kolik žáků prospělo, neprospělo atd.

zameškané hodiny - vrátí počet zameškaných hodin

kdy - nese informace o tom, za jaké období se mají výše uvedená data získat. Základní možností je aktivní pololetí (nejčastěji je to poslední generované období). Pro některé dotazy je vhodné vybrat možnost průběh studia, kdy se data berou ze všech pololetí všech ročníků od začátku studia až do posledního generovaného pololetí.

 

Doplňkové

otázky - tři indikátory (kdo, co, kdy) informující o tom, jestli jsou nějaké ze tří výše uvedených částí dotazu označeny jako volitelné, to znamená, že je uživatel volí až při vyhodnocování dotazu.

tvar období - určuje, v jakém tvaru se zobrazí text pololetí ve výsledku dotazu. Nabývá hodnot podle této tabulky:

1

1.pololetí 2012/13

2

1.pololetí 2012/2013

3

1.pololetí 12/13

4

1.pol. 2012/13

5

1.pol. 2012/2013

6

1.pol. 12/13

7

2012/13 1.pololetí

8

2012/2013 1.pololetí

9

12/13 1.pololetí

10

2012/13 1.pol.

11

2012/2013 1.pol.

12

12/13 1.pol.

tvar průběhu studia - určuje, jaký tvar bude mít text vyjadřující pololetí během průběhu studia. Může nabývat číselnou hodnotu podle této tabulky:

1

1.ročník 1.pololetí

2

1.ročník 1.pol.

3

1.ročník 1.p.

4

1.roč. 1.pololetí

5

1.roč. 1.pol.

6

1.roč 1.p.

7

1.r. 1.pololetí

8

1.r. 1.pol.

9

1.r. 1.p.

10

1.pololetí 1.ročník

11

1.pololetí 1.roč.

12

1.pololetí 1.r.

13

1.pol. 1.ročník

14

1.pol. 1.roč.

15

1.pol. 1.r.

16

1.p. 1.ročník

17

1.p. 1.roč

18

1.p. 1.r.

název dotazu - je generován při tvorbě dotazu, ale lze ho měnit i později, zvláště v případech, kdy je automatický název moc dlouhý, nebo nepříliš přehledný.

 

Všechny části dotazu se zadávají a upravují jen v průvodci tvorbou dotazu.