Tisková sestava

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Tisková sestava

Jde o malé okno zobrazitelné pomocí tlačítka pouze v Rychlých náhledech,  které uchovává posloupnost grafů přenesených právě ze záložky Rychlé náhledy.

Stiskem pravého tlačítka myši nad grafem lze graf zobrazit, smazat, editovat.

Pomocí tlačítka vyvoláme nabídku, kde můžeme vymazat sestavu, uložit sestavu pro pozdější použití, nastavit rozvržení sestavy a vytisknout sestavu.