Export a Import, Archivace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Nástroje >

Export a Import, Archivace

Všechny vytvořené komponenty (sestavy, dotazy a šablony grafů) můžeme exportovat do zvláštního adresáře. Tato možnost je zvlášť výhodná ve dvou případech:

kvůli zálohování. Na zálohování lze ale využít i standardní nabídku Archivace a Dearchivace.

v případě, že námi vytvořené sestavy (grafy apod.) chceme poskytnout jinému uživateli systému Bakaláři.

Export

V hlavní nabídce zvolíme Nástroje, Import/Export a Export.

Objeví se okno Průvodce exportem, který v několika krocích provede námi zamýšlený export komponent. V průvodci se pohybujeme pomocí tlačítek DáleZpět.

Zadejte adresář, do kterého chcete exportovat

Do editačního pole napíšeme úplnou cestu k adresáři, do kterého chceme exportovat všechny dále vybrané soubory. K výběru nám pomůže i malé tlačítko umístěné vpravo od editačního pole.

Vyberte dotazy, které chcete exportovat

Ze seznamu vybereme dotazy, které se mají zahrnout do exportu. V pravém dolním rohu seznamu je zobrazen počet vybraných dotazů, který může být nulový. To je v případě, že nechceme exportovat žádný dotaz.

Vyberte sestavy, které chcete exportovat

Ze seznamu vybereme sestavy podobně, jako předtím dotazy.

Exportovat:

Poslední krok před vlastním exportem můžeme zkontrolovat všechny zadané údaje a navíc zaškrtnout nebo nezaškrtnout volbu o exportu souboru se šablonami grafů. Po stisku tlačítka Export se spustí vlastní kopírování souborů s vybranými komponentami.

Import

V hlavní nabídce zvolíme Nástroje, Import/Export a Import.

Objeví se okno, pomocí kterého zadáme všechny potřebné informace k importování souborů s komponentami programu.

Importovat z adresáře - zde zadáme úplnou cestu k adresáři, ve kterém jsou uloženy soubory určené k importu. Můžeme využít malého tlačítka umístěného vpravo od editačního pole.

importovat - zaškrtneme komponenty, které chceme z adresáře importovat. Jsou to sestavy, dotazyšablony grafů.

Po stisku tlačítka Ok dojde k importu vybraných souborů. Nové dotazy a sestavy se zatřídí do příslušných seznamů a označí se malou ikonou , takže vidíme, které sestavy (dotazy) přibyly, a můžeme je případně odstranit nebo upravit. Pokud sestavy nebo dotazy uložíme, při příštím spuštění programu už označeny nebudou.

Všechny importované grafy se připojí na konec seznamu grafů ve Správci grafů.