Jak vybrat položky ze seznamu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak vybrat položky ze seznamu

Pokud vybíráme několik hodnot ze seznamu, pro snadnost lze používat myš spolu s tlačítky klávesnice následovně:

Vybíráme-li položky bez klávesnice tažením myši, vybíráme souvislou část za sebou jdoucích položek. Předchozí vybrání se zruší.

Použitím myši s klávesou CTRL se nezruší dříve vybrané položky. To umožní vybrat položky, které nejsou za sebou.

Kliknutím myši s klávesou SHIFT na položku se spolu s ní vyberou všechny předcházející položky od nejbližší vybrané položky (Např. vyberete první položku, pak s klávesou SHIFT vyberete desátou položku, automaticky se vybere i 2.-9. položka)

První možnost - vybírání tažením myši bez klávesnice - je možná pouze u malých seznamů, jako jsou seznamy žáků, tříd apod. Nelze použít pro seznamy sestav, dotazů a slidů.