Opětovné načtení dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Nástroje >

Opětovné načtení dat

V hlavní nabídce zvolíme Nástroje a Opětovné načtení dat.

Pomocí této volby můžeme obnovit všechny sestavy, dotazy a grafy od posledního uložení na disk. Všechny změny provedené od posledního uložení budou zrušeny. Toto je výhodné použít v případě, pokud jsme například omylem smazali některé sestavy nebo jsme je nevhodně upravili a rádi bychom se vrátili k předchozímu uložení.