Jak prohodit pořadí slidů v sestavě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak prohodit pořadí slidů v sestavě

Změna pořadí slidů se využívá při tvorbě nebo editaci sestavy a má vliv na celkové pořadí grafů vystupujících ze sestavy.

Ve správci sestav vybereme sestavu, ve které chceme změnit pořadí slidů.

Vstoupíme do Editace sestavy buď výběrem z menu po stisku pravého tlačítka myši nad názvem sestavy nebo pomocí  tlačítka .

Ujistíme se, že nad seznamem slidů je vybrána volba pořadí.

Stiskneme levé tlačítko myši nad názvem slidu, který chceme přesunout na jiné místo v seznamu. Tlačítko stále držíme.

Najedeme kurzorem myší nad název toho slide, před který chceme námi vybraný slide přesunou. Pak pustíme tlačítko myši a vybraný slide se přesune před tento slide.

Tímto způsobem pokračujeme dále, až změníme pořadí slidů tak, jak požadujeme. Pokud chceme změnit pořadí prvního a druhého slide, musíme přesunout druhý slide na první. Obráceně (první na druhý) se nic nestane.