Jak připojit sestavu vytvořenou jiným uživatelem

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak připojit sestavu vytvořenou jiným uživatelem

Pokud získáme od jiného uživatele soubor s připravenými sestavami, které bychom rádi připojili k vlastním sestavám, můžeme použít možnost importu.

V hlavní nabídce zvolíme Nástroje, Import/Export a Import, objeví se stejnojmenné okno.

V editačním poli importovat z adresáře vybereme adresář, ve kterém máme uloženy soubory se sestavami, které chceme připojit.

Zkontrolujme, je-li zaškrtnuta volba sestavy v rámečku importovat. Pokud tato volba není viditelná, znamená to, že v námi zadaném adresáři nejsou potřebné soubory, nebo jsou tyto soubory porušené

Po stisku tlačítka Ok dojde k připojení sestav ze souboru k vašim sestavám. Pokud nechceme připojit všechny, vstoupíme do listu Sekvenční sestavy a přebytečné sestavy zrušíme.