Jak uložit průběh sestavy na disk

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

  Jak uložit průběh sestavy na disk

Přejdeme do listu Sekvenční sestavy

Stiskneme tlačítko (pokud již není stisknuto) a zadáme název souboru, do kterého se má průběh sestavy (to znamená posloupnost grafů) uložit.

Spustíme sestavu, jejíž průběh chcete uložit.

Po provedení sestavy můžeme s vygenerovaným souborem dále pracovat v hromadném zpracování grafů.

 

Poznámka: Pokud nevypneme výše uvedené tlačítko nebo nezměníme název generovaného souboru, při dalším spuštění nějaké sestavy se tento soubor přepíše a dříve vygenerovaná sestava se ztratí.