Jak spustit sestavu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak spustit sestavu

Přejdeme na záložku Sekvenční sestavy

najedeme myší nad název sestavy, kterou chcete spustit a stiskneme levé tlačítko myši

stiskneme tlačítko převést sestavu

obsahuje-li sestava nějaké volitelné části, odpovíme na otázky v okně volitelné části dotazů v sestavě

je-li sestava určena pro tisk, objeví se okno Tisk, kde můžeme změnit nastavení tiskárny. Pak stiskneme tlačítko OK.

je-li sestava určena pro výstup na obrazovku, objeví se první graf. Je-li nastaveno, že je po každém grafu nutné stisknout tlačítko, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky tlačítka , pomocí nichž ovládáme postup či ukončení provádění sestavy.