Jak vyhodnotit dotaz bez nutnosti vytvořit sestavu        

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak vyhodnotit dotaz bez nutnosti vytvořit sestavu        

Pokud nechceme kvůli obdržení nějaké informace o klasifikaci vytvářet sekvenční sestavu, můžeme dotaz obsažený ve Správci dotazů spustit přímo z správce.

Vybereme dotaz, který chceme vyhodnotit, a označíme ho stiskem levého tlačítka myši.

Stiskneme tlačítko , které spustí vyhodnocení dotazu. Můžeme také rovnou využít pravé tlačítko myši a příslušné menu.

Pokud se nejdříve zobrazilo okno s otázkami, odpovíme na otázky týkající se dotazu.

Po vyhodnocení dotazu se objeví malé okno, ze kterého můžeme zobrazovat výsledek dotazu, a to podle různých nastavení zde uvedených (dělení výsledku, třídění apod.)

Výsledek se zobrazuje v pomocném grafu. Nastavení a tisk tohoto grafu ovládáme z menu, které se objeví po stisku pravého tlačítky myši. Po stisku levého tlačítka myši se tento graf uzavře. Je-li výsledek rozdělen do více grafů, ihned se zobrazí další část. Po ukončení zobrazování se vrátíme do okna, kde můžeme změnit nastavení zobrazení výsledku dotazu, nebo toto okno a celé zobrazování ukončit.

 

Poznámka: Pokud chceme zobrazit nějaké informace z klasifikace a nechceme přitom ani vytvářet příslušný dotaz ve Správci dotazů, spustíme Průvodce tvorbou dotazu a na poslední obrazovce zvolíme možnost pouze pokračovat přímo dál zobrazením v grafu.