Jak připravit dotaz s otázkami

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak připravit dotaz s otázkami

V případě, kdy chceme získávat velmi podobné informace s nějakými proměnnými údaji, sestavíme dotaz s otázkami. Například chceme získat informace o zameškaných hodinách pro 1.ročníky, pak pro 2.ročníky, dále např. pro 1.-4. ročníky najednou atd. Můžeme sice vytvořit několik dotazů, poskytujících informace pro všechny případy zvlášť, a někdy to může být velmi užitečné. Můžeme ale také vytvořit pouze jeden dotaz s otázkou na třídy a teprve při vyhodnocení dotazu určit, kterých tříd či ročníků se dotaz má týkat.

Ve Správci dotazů zvolíme nový dotaz. Tím spustíme Průvodce tvorbou dotazu.

V oknech O kom..., Předměty... a Období... můžeme zaškrtnout tlačítko volbu provést při každém vyhodnocení dotazu. Pokud i s tímto zaškrtnutím přesto vybereme nějaké údaje, program je bude chápat jako přednastavené pro případ, že bychom žádnou volbu před vyhodnocením neprovedli. Např. zaškrtneme zmíněné tlačítko u tříd. Pokud nyní nevybereme žádnou třídu, tak při vyhodnocení dotazu musíme nějaké třídy vybrat, jinak se dotaz neprovede. Pokud už při tvorbě dotazu vybereme např. 1.ročníky, tak při vyhodnocení jsme sice dotázáni, pro jaké třídy se má dotaz vyhodnotit, pokud ale nic nezadáme, dotaz se provede pro přednastavené třídy, tedy pro ty 1.ročníky.

Tyto dotazy dále použijte v sestavách a získáme tím celé sekvenční sestavy s otázkami.

 

Pozor! V sestavách nelze míchat dotazy s otázkami na třídy s dotazy s otázkami na žáky. To znamená, že sestava jako celek by měla být určena buď na celé třídy, nebo na jednotlivé žáky.