Jak odstranit otázky z dotazu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Pomocník při práci >

Jak odstranit otázky z dotazu

V některých případech může být výhodné vytvořit si kromě obecného dotazu s otázkami ještě několik podobných dotazů bez otázek s nastavenými parametry, které se nejčastěji při vyhodnocování zadávají. Například máme dotaz, kde je období jako proměnná část, často se ale vyplňuje poslední, aktuální pololetí. Pro jednoduchost si tedy vytvoříme velmi podobný dotaz se stejným nastavením všech parametrů s tím rozdílem, že období pevně zadáme jako poslední aktuální pololetí.

Druhý způsob, který se používá při tvorbě sestav, umožňuje vše udělat ještě pružněji pro více různých nastavení:

Nejprve vytvoříme obecnou sestavu s otázkami. Sestava musí mít alespoň jeden slide s dotazem, který obsahuje nějaké otázky.

V listě Sekvenční sestavy označíme tuto sestavu stiskem levého tlačítka myši nad názvem sestavy.

Stiskneme tlačítko Kopie sestavy. Tím vytvoříme přesnou kopii původní sestavy

Označíme tuto sestavu a pomocí tlačítka vstoupíme do Editace sestavy.

Označíme slide, ve kterém chceme odstranit otázky, stiskneme tlačítko , čímž spustíme Průvodce tvorbou dotazu, ve kterém provedeme zadání konkrétních údajů a odstranění otázek. Na poslední stránce ještě změníme název.

Tyto kroky můžeme provést několikrát, vytvořit si více kopií jedné sestavy a zadat v ní různé konkrétní údaje. Pro často používané parametry si tím urychlíme práci.

Až nebudeme tyto konkrétní sestavy potřebovat, můžeme je jednoduše odstranit.