ZKDAT - Datum konání závěrečné, maturitní zkoušky, absolutoria

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZKDAT - Datum konání závěrečné, maturitní zkoušky, absolutoria

viz také

předává typ školy

 

VOŠ

 

Datum konání závěrečné, maturitní zkoušky, absolutoria

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se datum konání závěrečné nebo maturitní zkoušky či absolutoria. Zaznamenávají se všechny pokusy o vykonání zkoušky, úspěšné i neúspěšné.

Zapisuje se Evidence - Data - Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí, období závěrečná,  maturitní zkouška (absolutorium) – datum.

 

Údaje o maturitní zkoušce lze načíst ze souboru XML_VYSLEDKY_izo-vasi-skoly_PRxx*.xml  z IS Certis.

 

Příklad 1

Žák ukončil studium ve školním roce 2012/13 ve 4. ročníku gymnázia opravnou zkouškou v srpnu a maturitní zkoušku úspěšně vykonal v září.

Tento žák koná maturitní zkoušku v náhradním termínu a je to zkouška za školní rok 2012/13, přestože ji koná ve školním roce 2013/14.

Po přechodu na nový školní rok (2013/14) je tento žák v souboru „bývalí žáci-absolventi 2013“ s ostatními žáky, kteří již maturitní zkoušku složili a v tomto souboru je třeba doplnit všechny údaje o všech jeho „maturitních pokusech“.

Příklad 2

Žák ukončil studium ve školním roce 2012/13 ve 4. ročníku gymnázia třídě 4.A, vykonal neúspěšně maturitní zkoušku v řádném i opravném termínu (v září) a maturitní zkoušku vykonal v květnu 2014 s třídou 4.B.

Po přechodu na nový školní rok (2013/14) je tento žák v souboru „bývalí žáci-absolventi 2013“ s ostatními žáky, kteří již maturitní zkoušku složili a  v tomto souboru je třeba doplnit všechny údaje o všech jeho „maturitních pokusech“.

Poznámka

Rozhodující pro vyřazení žáka do bývalých žáků-absolventů je školní rok, ve kterém úspěšně ukončil vzdělávání v posledním ročníku, bez ohledu na to, jestli vykonal úspěšně, vykonal neúspěšně nebo nekonal závěrečnou, maturitní zkoušku.

viz také

maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu

ukončování závěrečnou, maturitní zkouškou, absolutoriem

datum konání závěrečné, maturitní zkoušky, absolutoria