VYSLCEL_A - Příznak úspěšného složení nebo nesložení  absolutoria na konzervatoři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

VYSLCEL_A - Příznak úspěšného složení nebo nesložení  absolutoria na konzervatoři

předává typ školy

 

 

 

KON

Příznak úspěšného složení nebo nesložení  absolutoria na konzervatoři

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se v ní kód pro složení (nesložení) absolutoria. Zaznamenávají se všechny pokusy o vykonání zkoušky, úspěšné i neúspěšné.

Generuje se na základě celkového hodnocení prospěchu a  známek u  závěrečné zkoušky (absolutoria). Evidence - Data - Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí, období absolutorium.

 

viz také

VYSLCELK