VYSLCELK - Příznak úspěšného složení nebo nesložení závěrečné zkoušky, maturity, absolutoria

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

VYSLCELK - Příznak úspěšného složení nebo nesložení závěrečné zkoušky, maturity, absolutoria

viz také

předává typ školy

 

VOŠ

 

Příznak úspěšného složení nebo nesložení závěrečné zkoušky, maturity, absolutoria

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se kód pro složení (nesložení) zkoušky předepsané pro daný druh vzdělávání (závěrečná zkouška, maturita, absolutorium).

Zaznamenávají se všechny pokusy o vykonání předepsané zkoušky, úspěšné i neúspěšné.

Generuje se na základě celkového hodnocení prospěchu a známek u závěrečné, maturitní zkoušky (absolutoria). Evidence - Data - Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí, období závěrečná, maturitní zkouška (absolutorium).

 

 

 

Poznámka

Žáka, který úspěšně ukončil poslední ročník studia (bez ohledu na to, zda úspěšně vykonal závěrečnou, maturitní zkoušku),  při přechodu na nový školní rok vyřadíme do „bývalých žáků-absolventů“.

Každý další „maturitní pokus“ pak u žáka zaznamenáme v  kartě žáka (EvidenceKarta žáka → záložka Matrika → tlačítko závěrečné zkoušky) a  to v  režimu bývalých žáků-absolventů (EvidenceProstředíAktuální souborbývalí žáci-absolventi 20xx), nikoli v  režimu komplet školní rok 20xx.

viz také

maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu

ukončování závěrečnou, maturitní zkouškou, absolutoriem

datum konání závěrečné, maturitní zkoušky, absolutoria