ZKDAT_M - Datum konání maturity na konzervatoři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZKDAT_M - Datum konání maturity na konzervatoři

předává typ školy

 

 

 

KON

Datum konání maturity na konzervatoři


Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se datum konání maturitní zkoušky. Zaznamenávají se všechny pokusy o vykonání zkoušky, úspěšné i neúspěšné.

Zapisuje se Evidence  - Data - Zápis známek, zamešk­aných hodin, Kompletní zápis za  pololetí, období maturitní  zkouška - datum.

viz také

ZKDAT