ZKDAT_A - Datum konání absolutoria na konzervatoři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZKDAT_A - Datum konání absolutoria na konzervatoři

předává typ školy

 

 

 

KON

Datum konání absolutoria na konzervatoři

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se datum konání absolutoria. Zaznamenávají se všechny pokusy o vykonání zkoušky, úspěšné i neúspěšné.

Zapisuje se Evidence - Data - Zápis známek, za­ meškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí, období absolutorium - datum.

viz také

ZKDAT