KOD_ZMEN - Kód změny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_ZMEN - Kód změny

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Kód změny

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Obsahuje informaci o registrované změně, jež je už promítnuta v  položkách této aktuální věty.

Generuje se logicky z dat.