ZMENDAT - Datum uskutečněné změny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZMENDAT - Datum uskutečněné změny

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Datum uskutečněné změny

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Za každého žáka, studenta se předává tolik vět, kolikrát se změnil obsah předávaných údajů za vykazované období

Generuje se logicky z dat.