KOD_VETY - Kontrolní rozlišení zda jde o  větu o  absolventovi školy, o  studentovi, či studentovi, který odešel na  jinou školu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_VETY - Kontrolní rozlišení zda jde o  větu o  absolventovi školy, o  studentovi, či studentovi, který odešel na  jinou školu

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Kontrolní rozlišení zda jde o  větu o  absolventovi školy, o  studentovi, či studentovi, který odešel na  jinou školu

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Povinnost vyplnění jednotlivých položek závisí na tom, za jakou osobu se věta (položky) předává. Jiné požadavky jsou na větu o žákovi, studentovi a jiné na větu o absolventovi, osobě s přerušeným vzděláváním nebo ukončeným vzděláváním bez absolvování zkoušky (předepsaná zkouška nesložena). Kód věty rozlišuje, za koho se příslušná věta předává a kontrolují se na ni ostatní položky.

Generuje se:

kód 2 (přerušené vzdělávání): analogicky jako PRERUS.

kód 3,4 (ukončené vzdělávání bez  absolvování, absolvent): analogicky jako KOD_UKON.

U  žáka s kódem 3 se po případném úspěšném vykonání závěrečné zkoušky (VYSLCELK=1 nebo 2) vloží záznam s kódem 4 (hodnota položky KOD_UKON se nemění).