PLAT_ZAC - Začátek platnosti věty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PLAT_ZAC - Začátek platnosti věty

předává typ školy

VOŠ

KON

Začátek platnosti věty

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se datum, od kterého platí kombinace hodnot položek uvedená v datové větě. U téhož žáka, studenta musí jednotlivé předávané věty na sebe přesně časově navazovat. Se začátkem platnosti nové věty s aktualizovaným obsahem položek se zároveň ukončuje platnost předchozí věty, a to dnem předcházejícím. Položka musí být vyplněna u každé věty.

Generuje se logicky z dat