PLAT_KON - Konec platnosti věty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PLAT_KON - Konec platnosti věty

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Konec platnosti věty

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

V položce PLAT_KON se uvádí datum, do kterého platila kombinace hodnot položek uvedená v datové větě.

V aktuálně platné větě zůstává položka  PLAT_KON prázdná, neboť konec platnosti této věty ještě nenastal.

Generuje se logicky z dat