SERIE_V, CTISK_V

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SERIE_V, CTISK_V

předává typ školy

 

 

KON

Označení série tiskopisu vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce

Číslo tiskopisu vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Označení série tiskopisu vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce a čísla tiskopisu vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce.

Zapisuje se v kartě žáka, sérii a číslo oddělujeme mezerou.

U konzervatoře se číslo maturitního vysvěd­čení zapisuje v Kartě žáka – záložka Matrika - záložka současné vzdělávání, tlačítko Specifické údaje VOŠ a konzervatoře – záložka Praktická zkouška (součást maturi­ty).

 

Serii a číslo vysvědčení o maturitní zkoušce si zapíšeme před předáním vysvědčení absolventům.

 

závěrečná zkouška

maturitní zkouška - střední škola

 


maturitní zkouška - konzervatoř


 

Serie a číslo musí být odděleny mezerou.

Poznámka

Údaje v záložce Matrika - současné vzdělávání se řídí kódem jednotky třídy, do níž je žák zařazen.