SERIE_L, CTISK_L

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SERIE_L, CTISK_L

předává typ školy

 

 

 

Označení série tiskopisu výučního listu

Číslo tiskopisu výučního listu

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Označení série tiskopisu výučního listu a číslo tiskopisu výučního listu

Zapisuje se v kartě žáka, sérii a číslo oddělujeme mezerou.

 

Serii a číslo výučního listu si zapíšeme před předáním výučního listu absolventům.

 

závěrečná

 

 


 

Serie a číslo musí být odděleny mezerou.