SERIE_A  , CTISK_A - Označení série a číslo tiskopisu vysvědčení o absolutoriu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SERIE_A  , CTISK_A - Označení série a číslo tiskopisu vysvědčení o absolutoriu

předává typ školy

 

 

VOŠ

KON

Označení série tiskopisu vysvědčení o absolutoriu

Číslo  tiskopisu vysvědčení o absolutoriu

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Označení série tiskopisu vysvědčení o absolutoriu a číslo tiskopisu vysvědčení o absolutoriu.

Zapisuje se v kartě žáka, sérii a číslo oddělujeme mezerou.

Serii a číslo vysvědčení o absolutoriu si zapíšeme před předáním vysvědčení absolventům.

konzervatoř

VOŠ

 

Serie a číslo musí být odděleny mezerou.