SERIE_D , CTISK_D

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SERIE_D , CTISK_D

předává typ školy

 

 

VOŠ

KON

Označení série tiskopisu diplomu o absolutoriu

Číslo tiskopisu diplomu o absolutoriu

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Označení série tiskopisu diplomu o absolutoriu a číslo tiskopisu diplomu o absolutoriu ve VOŠ.

Zapisuje se v kartě žáka, sérii a číslo oddělujeme mezerou.

Serii a číslo diplomu o absolutoriu si zapíšeme před předáním diplomu absolventům.

konzervatoř

VOŠ

 

Serie a číslo musí být odděleny mezerou.