Nesprávné bydliště u cizince s trvalým pobytem v ČR

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

Nesprávné bydliště u cizince s trvalým pobytem v ČR

Text chyby: Cizinec s trvalým bydlištěm nemá správně uveden kód okresu trvalého bydliště nebo kód obce trvalého bydliště.

 

K této chybě dochází v případě, že má daný žák/student na své kartě na záložce Osobní údaje v poli Kvalifikátor státního občanství nastavenou hodnotu Cizinec s trvalým pobytem v ČR, avšak v části Bydliště - Trvalé bydliště chybně vyplněné pole Stát bydliště (jakýkoliv jiný než ČR). Další možností je, že má žák/student správně vyplněné pole Stát bydliště, avšak v poli Kvalifikátor státního občanství má uvedenou jinou hodnotu než Cizinec s trvalým pobytem v ČR.

 

Možné příčiny chyby:

Přidělení adresy cizincům má svá specifika. Zejména odlišné trvalé bydliště a kontaktní adresa. Popsáno v nápovědě, položky:

OKRESB

OBECB

Cizinec nemá rodné číslo. Rodné číslo je mu zapsáno s pomocí písmena X za lomítkem. Popsáno v nápovědě:

RODC

 

Existují dva správné stavy, které tuto chybovou hlášku odstraní. Dle skutečnosti vybereme jeden z nich:

Pokud je žák/student cizincem s trvalým pobytem v ČR, bude mít na své kartě v poli Kvalifikátor státního občanství zvoleno cizinec s trvalým pobytem v ČR a v poli Stát trvalého bydliště uvedenou Českou republiku.

V případě, že je žák/student cizincem s přechodným pobytem v ČR, bude mít na své kartě v poli Kvalifikátor státního občanství zvoleno cizinec bez trvalého pobytu v ČR a v poli Stát trvalého bydliště uvedený jakýkoliv jiný stát než ČR, tedy ten, ve kterém má trvalé bydliště.