0003 Nesoulad roku v položkách RODC (Rodné číslo žáka) a DAT_NAROZ (Rok narození a jeho část)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

0003 Nesoulad roku v položkách RODC (Rodné číslo žáka) a DAT_NAROZ (Rok narození a jeho část)

Text chyby: Nesoulad roku v položkách RODC (Rodné číslo žáka) a DAT_NAROZ (Rok narození a jeho část)

 

Číslo chyby: 0003

 

Tato chyba nastane, pokud rodné číslo nesouhlasí s rokem narození.

 

Rodné číslo se v první části skládá z data narození – první dvojčíslí je rok, druhé měsíc a třetí den narození. Toto platí u chlapců, u dívek se ke druhému dvojčíslí (měsíc narození) přičítá hodnota 50 – systém je tedy schopen (a také tak činí) automaticky rozpoznat a vyplnit dle rodného čísla datum narození a pohlaví žáka.

 

viz také

RODC

DAT_NAROZ