0005 Nesoulad pohlaví v položkách RODC (Rodné číslo žáka) a  POHLAVI (Pohlaví žáka)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

0005 Nesoulad pohlaví v položkách RODC (Rodné číslo žáka) a  POHLAVI (Pohlaví žáka)

Text chyby: Nesoulad pohlaví v položkách RODC (Rodné číslo žáka) a  POHLAVI (Pohlaví žáka)

 

Číslo chyby: 0005

 

Tato chyba nastane ve chvíli, kdy nesouhlasí hodnota v kolonce pohlaví s kódem pohlaví obsaženým v rodném čísle.

 

Chybně uvedené rodné číslo. Rodné číslo se v první části skládá z data narození – první dvojčíslí je rok, druhé měsíc a třetí den narození. Toto platí u chlapců, u dívek se ke druhému dvojčíslí (měsíc narození) přičítá hodnota 50 – systém je tedy schopen (a také tak činí) automaticky rozpoznat a vyplnit dle rodného čísla datum narození a pohlaví žáka.

 

viz také

RODC

POHLAVI