130 Druhé dvojčíslí RČ je zvýšeno o 50 u muže

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

130 Druhé dvojčíslí RČ je zvýšeno o 50 u muže

Text chyby: Druhé dvojčíslí RČ je zvýšeno o 50 u muže

 

Číslo chyby: 130

 

K této chybě dochází v případě, že je chybně zadané rodné číslo, datum narození nebo pohlaví žáka.

 

Chybně uvedené rodné číslo. Rodné číslo se v první části skládá z data narození – první dvojčíslí je rok, druhé měsíc a třetí den narození. Toto platí u chlapců, u dívek se ke druhému dvojčíslí (měsíc narození) přičítá hodnota 50 – systém je tedy schopen (a také tak činí) automaticky rozpoznat a vyplnit dle rodného čísla datum narození a pohlaví žáka.

 

viz také

RODC