Učitelé-požadavek x přiděleno

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků > Kontrolní utility v úvazcích >

Učitelé-požadavek x přiděleno

viz také

Kontrola vypíše u všech učitelů požadovaný úvazek a počty dosud přidělených hodin (ve všech týdenních cyklech). Požadovaný úvazek (chápaný jako průměrný s ohledem na týdenní vyučovací cykly) lze zapsat v kartě učitele.

Před provedením kontrolního výpisu volíme výstupní zařízení (obrazovka, tiskárna nebo textový soubor).

Stav úvazků jednotlivých učitelů se vypisuje průběžně před každou změnou, zde je zobrazen přehled všech vyučujících.

Viz také:

konvence značení

definice úvazků učitelů na jednoho žáka

kontrolní utility v úvazcích

parametry tvorby úvazků

práce v okně úvazků - učitelé

učitelé