Kontrolní utility v úvazcích

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Kontrolní utility v úvazcích

viz také

Učitelé - požadavek x přiděleno

V kartě učitele zapisujeme předpokládaný počet hodin učitele. Zde lze porovnat skutečně zapsané hodiny s tímto plánem.

Počty předmětů u žáků dle úvazků

Po zadání předpokládaného počtu určitého typů předmětů jsou zobrazeni všichni žáci, u nichž byl na základě úvazků určen jiný počet. Slouží např. ke kontrole, zda všichni žáci 4.ročníku (gymnázia) mají zapsány právě 3,4 volitelné předměty. Kontrolu doporučujeme spustit před zápisem předmětů žákům.

Viz také:

učitelé-požadavek x přiděleno