Změny v akcích

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu >

Změny v akcích

Plán umožňuje přehlednou evidenci akcí, které se týkají chodu školy. Jedná se nejen o akce pořádané školou, ale o všechny akce, kterých se někdo ze školy účastní (do plánu se naopak zpravidla nezadávají absence učitelů typu nemoc apod.).

Akce lze zadávat s libovolným předstihem, údaje kdykoliv doplňovat nebo měnit, včetně možnosti zrušit akci.

Nová akce

Editace akce

Zrušení akce

Kopie akce

 

Pořadí akcí v plánu

Vedle konkrétních akcí lze do plánu připisovat obecnější poznámky pro určitý den nebo týden.

Nová poznámka

Editace poznámky

Zrušení poznámky

Lze také zadávat akce, u kterých zatím není uveden termín, následně je možno tyto akce zařadit do plánu.

Akce bez termínu

Stálé akce