Akce bez termínu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Změny v akcích >

Akce bez termínu

Můžeme zadávat akce, u kterých zatím není uveden termín. Následně je možno tyto akce zařadit do plánu. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazení plánu a Akce bez termínu nebo stiskneme tlačítko .

Seznam akcí lze doplňovat , upravovat , mazat .

U akce vyplňujeme stejné hodnoty jako u klasické akce, kromě termínu.

Vybranou akci pak můžeme jednoduchým způsobem (pomocí tlačítka nebo dvojklikem na vybrané akci) přenášet do plánu. Stačí upřesnit termín akce, případně nastavit další hodnoty.