Stálé akce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Změny v akcích >

Stálé akce

Každoročně se opakující akce lze ukládat do číselníku stálých akcí. Zde jsou připraveny pro použití v dalších letech. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazení plánu a Stálé akce nebo stiskneme tlačítko .

Seznam stálých akcí lze mazat, doplňovat a upravovat.

U akce vyplníme základní parametry - název, typ (vybereme z číselníku akcí), popis, termín (měsíc nebo způsob a rozsah opakování) a důvody absence tříd, učitelů a místností, které se jsou načteny z modulu Suplování.

Vybrané akce pak můžeme (v novém školním roce) jednoduchým způsobem (pomocí tlačítka nebo dvojklikem na vybrané akci) přenášet do plánu. Stačí upřesnit termín, případně nastavit další hodnoty.

Stálé akce můžeme také doplňovat i při zápisu čí úpravě akce v Plánu akcí.