Parametry opakování akce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Parametry opakování akce

Zadání termínu akce pomocí opakování slouží pro akce, které se s nějakou pravidelností opakují.

Nejdříve je nutno zadat Způsob opakování. Ten může být denní, týdenní či měsíční. U denního se zadává kolikátý den, resp. pracovní den se akce opakuje. U týdenního uvedeme kolikátý týden (zda se akce koná každý týden nebo např. jen každý druhý týden) a dále zaškrtneme dny v týdnu. U měsíčního specifikujeme, který den v měsíci připadá na konání akce a zda se akce koná každý měsíc (nebo např. jen každý druhý měsíc).

Dále musíme zadat Rozsah opakování. Vybereme počáteční datum a specifikujeme, kdy opakování akce skončí, zda je to po určitém počtu výskytů nebo až do zadaného data.