Zobrazení plánu akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu >

Zobrazení plánu akcí

Plán umožňuje přehlednou evidenci akcí, které se týkají chodu školy. Zapsané akce můžeme na monitoru zobrazit různým způsobem.

Kromě celkového plánu, který obsahuje informace o všech akcích, můžeme zobrazit plán akcí, které se týkají pouze zvolené třídy (resp. učitele,  místnosti). Navíc lze nastavit filtr na určitý typ akcí (např. pouze mimoškolní).

Celkový plán akcí školy

Plán akcí třídy

Plán akcí učitelů

Plán akcí v místnosti

Plán akcí daného typu

 

Pohyb v plánu akcí

Narozeniny a svátky